המוצרים שבחרתי

מוצרים: 0

החזרות וביטולים

כללי

 1. רכשתם וזו לא הבחירה שלכם? תוכלו להחזיר, לבחור להחליף אחרת או לקבל כספכם חזרה, ללא עלות באמצעות שליח עד הבית חינם. עם המוצר שרכשתם תמצאו דוגמית מהניחוח במתנה המאפשרת לכם, טרם פתיחת המוצר, לבחור ולהחליט אם זה מתאים לכם. אם אין זו בחירתכם, תוכלו להחליפו ולבחור בניחוח אחר או לקבל כספכם בחזרה.
 2. איך מתבצע תהליך החזרת המוצר/ים (במקרה של החלפה/ ביטול עסקה)? בחרתם להחליף למוצר אחר או לקבל החזר כספי? עם הפניה אלינו באתר, עליכם לציין בנושא הפניה את אחת האפשרויות: בקשה להחלפת מוצר/ים או בקשה לביטול עסקה. בפרטי הפניה עליכם לפרט באופן הבא: * בבקשה לביטול עסקה ציינו את שם ותיאור המוצר המוחזר, סיבת הביטול ומספר חשבונית. *בבקשה להחלפת מוצר במוצר אחר, ציינו את שם ותיאור המוצר המוחזר, מספר חשבונית, וציינו את שם ותיאור המוצר שברצונכם לרכוש במקומו. את המוצר/ים  המוחזר/ים יש להחזיר כשהם שלמים באריזתם המקורית. במידה ואריזת קרטון המשלוח נהרסה או לא נשמרה ניתן לשלוח באריזת קרטון קשיחה חלופית. לאיסוף המוצר המוחזר, שליח מטעמנו יצור עמכם קשר בטווח של כ – 7 ימי עסקים לאיסוף המוצר/ים המוחזר/ים.
 3. לא ניתן להחליף/להחזיר או לקבל זיכוי על מתנת רכישה.
 4. ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: ”חוק הגנת הצרכן”), ביטול עסקה או החלפה ייעשה באמצעות פנייה לחברה באחת הדרכים הבאות: בפנייה בדואר רשום בכתובת – ת.ד 4359, עומר, באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת ”צור קשר” או באמצעות דוא”ל [email protected].
 5. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 6. במקרה של ביטול עסקה לה הלקוח זכאי לפי דין או לפי הסכמת החברה או בקשה להחלפה, ככל והלקוח קיבל את המוצר, על הלקוח להחזיר את המוצר לידי החברה כשהוא באריזתו המקורית וכשהוא שלם וללא פגם. החזרת המוצרים במקרה זה תתבצע על ידי איסוף שליח עד הבית חינם.
 7. במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר/ים לידיו באמצעות השבת המוצר/ים ושליחת המוצר/ים לחברה. ההחזר במקרה זה יינתן רק לאחר קבלת המוצר/ים בחברה.
 8. נוסף על כלל האמור לעיל ביחס לביטול עסקה, מובהר כי החברה תהא רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של חמישה אחוזים (5%) ממחיר המוצר/השירות שסופק או בסך של מאה (100) ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, הכל בהתאם להוראות הדין.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל קבלת זיכוי כספי (שלא עקב פגם ו/או אי התאמה) או החלפה תעשה כנגד החזרת המוצר/ים וקבלת המוצר/ים בחברה בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש בפריט. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הפריט שהוחזר.
 10. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין הלקוח כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 11. החזרת מוצרים על ידי הלקוח במקרה של ביטול עסקה (לה זכאי הלקוח על פי דין) לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, על ידי הלקוח, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 12. יובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מבצע אז ההחזר הכספי במקרה של ביטול עסקה יתבצע על פי אותם התנאים. במקרה של רכישה בהנחה המותנית של מספר מוצרים יחד אז ההחזר הכספי המלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים בגין אותה רכישה. במקרה בו יוחזרו רק חלק מהמוצרים בגין אותה רכישה, כאמור, אז ההחזר הכספי יהיה בניכוי השווי המלא (לפני הנחה) של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מבצע/הנחה כאמור ובהתחשב בשווי המלא של המוצרים.
 13. ההחזר הכספי יתבצע בהתאם לאופן התשלום: תשלום באמצעות כרטיס אשראי יזוכה בכרטיס שאיתו שולם בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. תשלום באמצעות חשבון פייפאל (paypal) יזוכה בחשבון הפייפאל (paypal) אשר ממנו בוצעה הרכישה. לא ניתן לבצע זיכוי בכרטיסי דיירקט, על כן בעלי כרטיסי דיירקט יהיו זכאים לקבל קרדיט באתר.
 14. אם לאחר ביצוע ההזמנה יתברר לחברה כי המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוח אזל, תודיע החברה ללקוח ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי או השבת מלוא הכסף ששולם.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע ההזמנה, לרבות במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה, כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, הלקוח מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה, הלקוח נמנע מלשלם בגין ההזמנה, הלקוח עשה או מנסה לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי וכיו”ב.
Home / משפטי / החזרות וביטולים
This site is registered on wpml.org as a development site.